Công ty ADC cung cấp các gói Quảng cáo Google Adwords chi tiết như sau:

 Kênh công cụ  Nội dung Số lượng tối thiểu Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
Option 1: Google search
Vị trí: Top 3
 Quảng cáo xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm khách hàng có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm, tăng lượng khách hàng quan tâm và đặt hàng qua website
– Địa lý: Hà Nội
– Vị trí: Top 3 trung bình
click
2.000 5.000 10.000.000
 Google search
Vị trí: Trang 1
 Quảng cáo xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm khách hàng có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm, tăng lượng khách hàng quan tâm và đặt hàng qua website
– Địa lý: Hà Nội
– Vị trí: Trang 1
click
2.000 3.000 6.000.000
KHUYẾN MẠI – Nghiên cứu bộ từ khoá chuẩn Google Adword và SEO web cho website khách hàng
– Nghiên cứu bộ từ khoá chuẩn Google Adword và SEO của 01 đối thủ cạnh tranh
0 0 0